Logo

Polski jest cool A1/cz. I Książka studenta i ćwiczenia. Nowa edycja 2023

Co znajdziesz w podręczniku?

Książka do nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Tytuł: Polski jest cool A1/część I. Książka studenta i ćwiczenia

Autor: Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska

Format ksiażki: A4, drukowana

Nagrania: MP3, dane do pobrania nagrań wewnątrz okładki

ISBN: 9788394777906

Wydawnictwo: Studio tEMAt

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 2023

W nowej edycji kursu Polski jest cool materiał na poziomie A1 został podzielony na dwie części, a podręcznik połączony w jednym tomie z zeszytem ćwiczeń, co zdecydowanie ułatwia pracę zarówno nauczycielowi, jak i korzystającym z książki studentom.

W Polski jest cool A1/cz. I Książka studenta i ćwiczenia znajdziesz 12 rozdziałów podręcznika, zeszyt ćwiczeń z kluczem oraz dodatkowo - lekcję okolicznościową: „Boże Narodzenie”, lekcję wprowadzającą i tabele gramatyczne. Nagrania do podręcznika dostępne są online w popularnym formacie MP3.

Każda lekcja zawiera różnorodne ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania. Dobór i kolejność wprowadzania materiału gramatycznego zostały podporządkowane praktyce językowej, a gramatyka nigdy nie jest ćwiczona w izolacji od prezentowanej w danej lekcji leksyki. Zapamiętaniu reguł gramatycznych służą przejrzyste i logiczne tabele umieszczone dodatkowo na końcu książki.
Dla kogo jest ten podręcznik?

Podręcznik Polski jest cool A1/cz. I razem z ćwiczeniami i osobno dostępnymi materiałami dla nauczyciela („Poradnik metodyczny” oraz „Gry i zabawy. Materiały do kopiowania”) stanowi spójny, nowoczesny kurs do nauki języka polskiego na poziomie początkującym (beginners) dla cudzoziemców z różnych krajów i kręgów kulturowych.

Nauka polskiego jest w oczywisty sposób łatwiejsza dla Słowian, ale z kursu Polski jest cool ze znakomitymi rezultatami od lat korzystają Japończycy, Hindusi, Izraelczycy, Amerykanie czy Niemcy, odkrywając z radością i zdumieniem, że język polski wcale nie jest taki trudny, jak im się na początku wydawało.
Czego się nauczysz?

Książka studenta jest angażująca, współczesna, porusza tematy ciekawe zarówno dla nastolatka, jak i dorosłego studenta, a ucząc się języka, jednocześnie nauczysz się poruszać w kręgu polskiej kultury, obyczajów i realiów codziennego życia w Polsce. Dzięki praktycznym przykładom z życia dowiesz się nie tylko jak porozumieć się po polsku, ale też jak załatwić sprawę w urzędzie, kupić bilet na pociąg czy po prostu zapytać o drogę.

Podręcznik implementuje wszystkie sprawności językowe potrzebne do skutecznej nauki komunikowania się - ciekawe teksty do nauki rozumienia tekstu pisanego; profesjonalne, wysokiej jakości nagrania do słuchania; ciekawe i różnorodne pomysły na mówienie - zarówno w parach, jak i w grupach oraz konsekwentnie wprowadzane, o narastającym stopniu trudności zadania na pisanie.

Cechą wyróżniającą kurs Polski jest cool na poziomie A1 jest fakt, że jest to jedyna na rynku książka z konsekwentnie realizowanym w każdej lekcji kursem fonetycznym do nauki języka polskiego.

Kurs fonetyczny, inspirowany doskonałą książką Barbary Karczmarczuk Wymowa polska z ćwiczeniami, pozwoli ci osłuchać się z brzmieniem języka polskiego, a szczególnie trudniejszych głosek, przećwiczyć ich wymowę, a w końcu wykorzystać zdobyte umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Problemy z wymową często powstrzymują obcokrajowców przed nawiązywaniem kontaktu w języku polskim, dlatego warto pracować z podręcznikiem Polski jest cool, gdyż praktyczny kurs fonetyczny w nim zawarty pozwoli usunąć tę barierę. Dzięki częstym, konsekwentnie prowadzonym ćwiczeniom wymowy i angażującym zadaniom na mówienie szybko ośmielisz się i zastosujesz swoje umiejętności w praktyce.

Nowe słownictwo jest wprowadzane w odpowiednim kontekście i od razu używane w różnego typu ćwiczeniach doskonalących wszystkie sprawności językowe. Cała lekcja jest budowana wokół nowego oraz wcześniej poznanego słownictwa i struktur, nie będziesz więc zaskakiwany zadaniami przekraczającymi Twój zasób leksykalny czy aktualne umiejętności. W razie problemu z wykonaniem zadania możesz łatwo odnaleźć prezentowane słownictwo, tabelki z zasadami gramatycznymi czy nowymi strukturami.

Pracując z podręcznikiem Polski jest cool A1/cz. I, będziesz uczyć się języka polskiego od razu po polsku, co oczywiście wzbudza na początku lekki popłoch, ale szybko przekonasz się, że w ten sposób, zanurzając się w języku, łatwiej przyswoisz słownictwo, polskie frazy, szybciej zaczniesz mówić po polsku i rozumieć swojego nauczyciela.

Dzięki przejrzystej, konsekwentnie prowadzonej lekcji jako uczeń będziesz czuć się pewnie, widoczne postępy zbudują poczucie sukcesu i chętnie będziesz ćwiczyć nowe umiejętności.
Dialogi sytuacyjne

Autentyczne, chociaż często z konieczności skrócone i uproszczone materiały do czytania zamieszczone w pierwszej części kursu to m.in. menu restauracji, wpisy z Wikipedii, wizytówki firmowe, proste reklamy, diagramy, fragmenty map oraz dialogi imitujące sytuacje komunikacyjne z życia codziennego, czyli żywy, potoczny, codzienny język używany przez przeciętnego Kowalskiego.

Dialogi sytuacyjne pojawiają się we wszystkich rodzajach aktywności językowych - zarówno w nagraniach, czytankach, ćwiczeniach utrwalających zasady gramatyczne czy słownictwo, ale też - przede wszystkim - zadaniach na mówienie.

Zachęcanie studentów do mówienia i konsekwentne wyposażanie ich w potrzebne do tego umiejętności to główne zadanie jakie stawiają przed sobą autorki podręcznika Polski jest cool, a dialogi sytuacyjne to doskonałe narzędzie - konsekwentnie używane w podręczniku oraz proponowanych w materiałach metodycznych grach i zabawach.

Przykładowe ćwiczenie, utrwalające formalne i nieformalne frazy z codziennych dialogów wygląda następująco:

Przykład dialogu z książki

Polski jest cool A1/część I, Lekcja 12.3, ćw. 4 i 5, str. 113-114
Spis treści

 • LEKCJA 0 Po polsku
 • LEKCJA 1 Dzień dobry
 • LEKCJA 2 Dzień dobry! Co słychać?
 • LEKCJA 3 Skąd jesteś?
 • LEKCJA 4 Co to jest? Kto to jest?
 • LEKCJA 5 Przepraszam, gdzie jest hotel
 • LEKCJA 6 Co dla Państwa?
 • LEKCJA 7 Zakupy
 • LEKCJA 8 Czy lubisz tańczyć?
 • LEKCJA 9 Kim jesteś?
 • LEKCJA 10 Co lubisz jeść? Co lubisz pić?
 • LEKCJA 11 Co dzisiaj robisz?
 • LEKCJA 12 O której jest lekcja polskiego?
 • LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Boże Narodzenie
 • TABELE GRAMATYCZNE
 • ZESZYT ĆWICZEŃ
 • KLUCZ DO ZESZYTU ĆWICZEŃ


Pobierz spis treści (PDF - 711 KB)
Zawartość leksykalno-gramatyczna

W podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców Polski jest cool A1/cz. I znajdziesz słownictwo i struktury leksykalne obejmujące następujące zagadnienia tematyczne:

 • człowiek: dane personalne (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, płeć, przynależność narodowa / państwowa, znajomość języków, zawód, zajęcie)
 • życie codzienne: rutyna dnia codziennego, pory dnia, godziny, dni tygodnia
 • sposoby spędzania wolnego czasu: zainteresowania (hobby), sport
 • żywienie: artykuły spożywcze, posiłki, dania, napoje, lokale gastronomiczne
 • zakupy i usługi: sklepy i punkty usługowe, towary, pieniądze
 • praca: nazwy podstawowych zawodów, miejsca pracy
 • miejsca: podstawowe instytucje użyteczności publicznej, rodzaje budynków
 • polskie realia: sławni Polacy, święta i obyczaje – Wigilia, Boże Narodzenie

Kurs języka polskiego jako obcego Polski jest cool A1/cz.I realizuje założenia programowe przewidziane dla poziomu A1 oraz zakłada wprowadzanie i utrwalanie następujących zagadnień gramatyczno - syntaktycznych:

 • odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych w liczbie pojedynczej (mianownik, narzędnik, biernik) oraz liczbie mnogiej (mianownik, narzędnik, biernik)
 • zaimki wskazujące i dzierżawcze w mianowniku liczby pojedynczej
 • odmiana czasowników czasie teraźniejszym (tryb oznajmujący)
 • rekcja czasownika
 • odmiana czasowników modalnych: chcieć, móc, musieć
 • zdania pytające: pytania o rozstrzygnięcie, pytania o informację
 • okoliczniki czasu (Jak często?)Jak kupić książkę?

Książkę studenta i ćwiczenia Polski jest cool A1/cz. I możesz kupić

Logo Logo Logo Logo

Zapytaj w swojej lokalnej ksiegarni o możliwość zakupu Polski jest cool.

Jeśli chcesz kupić większą ilość podręczników Polski jest cool, skorzystać z rabatu dla placówek oświatowych i lektorów, nawiązać współpracę dystrybutorską, zyskać gratisowe egzemplarze dla swojej szkoły lub dowiedzieć się więcej o naszych książkach skontaktuj się z wydawnictwem Studio Temat pod adresem: biuro@studiotemat.com lub zadzwoń (00) 727 719 776.
Recenzje i opinie

„Polski jest COOL” jest obszerną i kompletną w swoim zamyśle próbą stworzenia opracowania przeznaczonego na progowy poziom nauczania języka polskiego jako obcego. Jego Autorki bardzo pomysłowo i profesjonalnie konfigurują przekazywany materiał leksykalny i gramatyczny, zachowując rygor oraz gradację wynikającą z zaleceń metodycznych. Materiał skomponowany jest „nowożytnie”, a korzystanie z niego, możliwie i w trakcie lekcji, i pracy samodzielnej. Dzieje się tak dlatego, że Autorki narzuciły sobie duży rygor. Kolejne jednostki, słowa, problemy gramatyczne, konstrukcje zdaniowe wynikają konsekwentnie z poprzednich. Zachowana jest też metoda spiralna w poznawaniu i opanowaniu leksyki, co jest zasadą niezbywalną na tym poziomie zaawansowania językowego. W zestawieniu z wiodącymi publikacjami o tym samym charakterze można uznać go za bardzo dobry zamysł. Chętnie i odpowiedzialnie rekomenduję opracowanie „Polski jest COOL” autorstwa Ewy Piotrowskiej-Roli i Marzeny Porębskiej.

prof. dr hab. Piotr Garncarek


Dwie rzeczy wyróżniają tę książkę – od samego początku łatwo jest wszystko zrozumieć dzięki rysunkom i fotografiom i nie trzeba uczyć się gramatyki ani żadnych innych nudnych rzeczy. Wszystko samo wchodzi do głowy! Ćwiczenia wymuszają powtarzanie tych samych konstrukcji na różne sposoby i sam nawet nie wiesz, jak to się dzieje, że od pierwszej lekcji mówisz po polsku!

Jose Alberto Álvarez Moran z Hiszpanii

Teraz jestem studentką studiów doktoranckich na KUL-u. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski, powitał mnie baaaardzo trudny język. Ale książka „POLSKI JEST COOL” ze swoją bardzo prostą strukturą i ciekawą zawartością pozwoliła mi w krótkim czasie rozumieć i mówić po polsku. Interesujące teksty oraz związane z nimi ilustracje pomagają szybciej zapamiętać nowe słowa. Gramatyka prezentowana jest w sposób systematyczny i logiczny.

Assel Baieli z Kazachstanu

Zamieszczone w tej książce liczne materiały do czytania, prak- tyczne ćwiczenia i przykłady użytecznych dialogów imitują- cych codzienne sytuacje w naturalnym i praktycznym kontek- ście prezentują reguły gramatyki języka polskiego. Niezwykle szybko przygotowują studenta do mówienia, czytania i pisania po polsku. Materiał jest bardzo dobrze zorganizowany, bogato ilustrowany i przyciąga uwagę.

Larry Wlazlo z USA

Książka „POLSKI JEST COOL” to prawdziwy skarb! Dzięki niej miałam odwagę najpierw powtórzyć A, B, C..., a potem mo- głam wypłynąć na głębię języka polskiego. Dlatego tak wiele zawdzięczam jej autorkom i polecam ją wszystkim uczącym się polskiego.

s. Anafrida Biro z Tanzanii

Nowoczesny podręcznik, dużo ciekawych dodatkowych materiałów, przystępny zarówno dla nauczyciela, jak i studenta.

Justyna Mendyk

Co prawda pracuję z tym podręcznikiem (a w zasadzie z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i książką z materiałami do kopiowania) od kilku miesięcy, ale już teraz mogę powiedzieć, że podręcznik jest bardzo przejrzysty, intuicyjny, czytelny. Od odpowiednio dużej czcionki, po ciekawe ilustracje i dobrze zbudowane, urozmaicone ćwiczenia. Podręcznik swoim stylem przypomina podręczniki do nauki języków obcych (pracuję również jako nauczycielka języka hiszpańskiego), jest nowoczesny i atrakcyjny dla studentów. Autorki bardzo przystępnie przedstawiły zagadnienia gramatyczne i słownictwo. Zeszyt ćwiczeń jest idealnym uzupełnieniem podręcznika - do pracy samodzielnej, do utrwalenia wiadomości. Zadania są różnorodne i przemyślane. Bardzo dobrze pracuje mi się z tym podręcznikiem.

Katarzyna Michalska