Logo

Kurs języka polskiego

Najważniejsza jest komunikacja

Naszym celem jest wykształcenie umiejętności komunikacji opartej na znajomości struktury i utrwalonej w naturalnych sytuacjach. Dlatego też w podręcznikach serii POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ I i II oraz POLSKI JEST COOL A2 CZĘŚĆ I i II dobór i kolejność wprowadzania materiału gramatycznego są podporządkowane praktyce językowej, a gramatyka nigdy nie jest ćwiczona w izolacji od prezentowanej w danej lekcji leksyki. W naszych materiałach do nauki języka polskiego jako obcego zarówno na poziomie A1, jak i A2 znajduje się bardzo dużo ćwiczeń komunikacyjnych. Funkcję stymulantów pełnią teksty, dialogi, fotografie, materiały autentyczne, etc.

Gramatyka krok po kroku

W naszych podręcznikach do języka polskiego dla cudzoziemców POLSKI JEST COOL na poziomie A1 i A2 nauka gramatyki odbywa się metodą indukcji. Nowa struktura prezentowana jest najpierw w jakiejś naturalnej sytuacji, którą wprowadzamy za pomocą różnorodnych środków (dialog, komiks, nagranie, tekst, fotografie, itp.). Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają studentom zrozumieć znaczenie nowej formy na podstawie kontekstu i sformułować rządzącą nią regułę. Utrwalanie nowej struktury następuje „krok po kroku”, poczynając od mechanicznych, sterowanych ćwiczeń, przez coraz swobodniejsze aż po ćwiczenia otwarte, stymulujące naturalną komunikację.

Ćwiczenie wszystkich sprawności

Różnorodne materiały do nauki języka polskiego jako obcego w serii podręczników POLSKI JEST COOL A1 oraz POLSKI JEST COOL A2 pozwalają ćwiczyć wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie) w sposób zróżnicowany i ciekawy. Dzięki stosowaniu różnych typów ćwiczeń zarówno nauczyciele, jak i uczący się unikną monotonii i nudy. Nagrania imitują naturalne sytuacje i dają możliwość „osłuchania się” z brzmieniem języka.

Materiały autentyczne

We wszystkich częściach podręczników serii POLSKI JEST COOL na poziomie A1 oraz A2 bardzo dbamy o to, żeby teksty i dialogi były jak najbardziej naturalne i użyteczne z punktu widzenia praktyki językowej. Od samego początku nauki języka polskiego jako obcego wprowadzamy też materiały autentyczne, z którymi studenci stykają się na co dzień (bilety, menu w restauracji czy kawiarni, repertuar kin, rozkład jazdy, tablica odlotów i przylotów, kursy walut, kwestionariusz osobowy, etc.) oraz fragmenty artykułów prasowych, diagramy, slogany, etc., których zrozumienie na tym etapie nauki daje studentom dużo satysfakcji.

Polskie realia

W naszych podręcznikach uczący się cudzoziemiec znajdzie wiele informacji na temat Polski - geografii, zabytków, kultury, tradycji (adekwatnie do poziomu A1 i A2), pozna najważniejsze postaci historyczne oraz znanych Polaków żyjących współcześnie, a także zdobędzie wiedzę na temat życia codziennego Polaków (m.in. sposoby spędzania wolnego czasu, rodzina, transport i komunikacja, wydatki gospodarstw domowych). Podręcznik POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ I jako jedyny na rynku zawiera dodatkową lekcję „Boże Narodzenie”, a podręcznik POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ II dodatek „Wielkanoc”, poświęcone wyłącznie zwyczajom i tradycjom świątecznym. Dzięki takiemu doborowi materiałów cudzoziemcy uczący się języka polskiego z podręcznikami POLSKI JEST COOL na poziomie A1 i A2, rozwijają również kompetencje międzykulturowe.

Pełny kurs fonetyczny

Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ I oraz POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ II jako jedyne na rynku zawierają pełny kurs fonetyczny. Na poziomie podstawowym nauczanie wymowy jest niezwykle ważne, gdyż kształtują się nawyki fonetyczne rzutujące na cały proces nauki języka polskiego jako obcego. Dlatego pierwszą część podręcznika POLSKI JEST COOL A1 otwiera „Lekcja 0”, w której znaleźć można prezentację polskiego alfabetu oraz wiele różnorodnych ćwiczeń fonetycznych. Na końcu każdej jednostki lekcyjnej znajduje się moduł „Wymowa” poświęcony problemom fonetycznym, które mogą się pojawić w związku z ćwiczonym w danej jednostce materiałem. W każdym z tych modułów są też ćwiczenia poświęcone jakiemuś zagadnieniu z fonetyki języka polskiego. Należy dodać, że wiele z tych ćwiczeń zapisano w formie nagrań, co umożliwia uczącym się utrwalanie poprawnej wymowy po zajęciach.

Przejrzyste i logiczne tabele

We wszystkich podręcznikach do nauki obcokrajowców języka polskiego serii POLSKI JEST COOL zapamiętaniu reguł służą przejrzyste i logiczne tabele prezentujące nowa strukturę (zawsze w kolorze zielonym) i reguły gramatyczne (w kolorze czerwonym). Zestawienie całego materiału gramatycznego w postaci tabel znajduje się również na końcu każdego podręcznika.

Nowoczesne podręczniki interaktywne

Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ I, POLSKI JEST COOL A1 CZĘŚĆ II oraz POLSKI JEST COOL A2 CZĘŚĆ I dostosowano do pracy online na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym i w wersji interaktywnej udostępniono na platformie online-polish.com. Przygotowane przez nas interaktywne materiały do nauki języka polskiego jako obcego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby nauczać oraz uczyć się aktywnie, dynamicznie i nowocześnie. Układ treści podręczników interaktywnych odpowiada kursowi w wersji papierowej. Zadbano o różnorodność zadań w atrakcyjnej formie (np. przeciąganie prawidłowej odpowiedzi lub wybieranie jej z listy, łączenie wyrażeń, uzupełnianie tekstu). Nagrania audio są dostępne bezpośrednio przy ćwiczeniach, a polska klawiatura jest pomocna w zadaniach wymagających pisania. Jednym z atutów wersji interaktywnej jest możliwość sprawdzenia odpowiedzi po wykonanym zadaniu oraz punktacji w raporcie końcowym.

Dobra zabawa

Jako że dobra zabawa, naszym zdaniem, powinna towarzyszyć nauce, aby była ona bardziej efektywna, prezentowane w podręcznikach rysunki, dialogi i ćwiczenia bywają zabawne albo prowokacyjne. Prezentowane w książkach nauczyciela do serii POLSKI JEST COOL PRZEWODNIK METODYCZNY A1 i A2, GRY I ZABAWY A1, A2 oraz w najnowszych Zestawach gier i kart obrazkowych - Kuferek A1/I, A1/II i A2/1 pomysły na aktywności w parach i grupach służą przełamaniu lodów, zintegrowaniu grupy, zniwelowaniu lęku przed mówieniem i stworzeniu sytuacji komunikacyjnej zbliżonej do naturalnej.