Logo

Polski jest cool A2 cz.1 Książka studenta i zeszyt ćwiczeń (+CD)

Co znajdziesz w podręczniku?

Polski jest cool A2 cz1, książka studenta i ćwiczenia

Tytuł: Polski jest cool A2/część I. Książka studenta i ćwiczenia

Autor: Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska

Format ksiażki: A4, drukowana

Nagrania: MP3, płyta dołączona do książki

ISBN: 9788394777975

Wydawnictwo: Studio tEMAt

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 2019
Pierwsza część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A2 dla młodzieży i dorosłych

W podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Polski jest cool A2/część I znajdziesz pełny kurs języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie A2. Podręcznik składa się z książki studenta, zeszytu ćwiczeń oraz niezwykle przydatnych tabel gramatycznych. Nagrania w formie plików dźwiękowych MP3 możesz pobrać na dowolny, wygodny dla Ciebie nośnik. Zarówno książka studenta, jak i zeszyt ćwiczeń Polski jest cool A2/część I podzielone są na 10 lekcji, z których każda zawiera 4 podrozdziały.

W podręczniku znajdziesz materiały dla osób kontynuujących naukę polskiego jako obcego. Celem kursu Polski jest cool jest nauka języka po polsku w sposób komunikacyjny i ćwiczenie wszystkich sprawności językowych. Dlatego w podręczniku Polski jest cool A2/część I znajdziesz:

 • ćwiczenia na słuchanie w języku polskim rozwijające umiejętność rozumienia globalnego, selektywnego i szczegółowego za pomocą różnych technik pracy: przed słuchaniem, w trakcie słuchania i po wysłuchaniu tekstu;
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego w postaci czytanek po polsku, dialogów sytuacyjnych, pojedynczych napisów i ogłoszeń. W podręczniku Polski jest cool A2/część I znajdziesz teksty preparowane oraz adaptowane, pochodzące z prasy, publikacji popularnonaukowych („Polszczyzna na co dzień”) oraz stron internetowych, wśród nich m.in. psychotesty, foldery reklamowe, kartki z kalendarza, wizytówki, rozkład jazdy autobusów, jadłospis, fragmenty czatów internetowych, biografii oraz diagramy i plany;
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania zarówno krótkich, jak i długich tekstów, takich jak prośba, komplement, krótka opinia na dany temat, kwestionariusz osobowy, opis osoby, rekomendacja filmu, tekst argumentacyjny;
 • ćwiczenia na mówienie w języku polskim stymulowane materiałem graficznym, tekstami oraz nagraniami, które przygotowują do naturalnej konwersacji w języku polskim (m.in. nawiązywanie kontaktu, przedstawianie siebie i innych, prezentacja osoby, opowiadanie o swoim dniu, tygodniu, obowiązkach domowych, hobby, ulubionym filmie, świętach, wydarzeniach historycznych) oraz dialogi sytuacyjne (np. zbieranie informacji na temat kursów i wycieczek, zamawianie dań w lokalach gastronomicznych, komplementy i reakcja na nie);
 • ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego na poziomie A2 - zarówno w pełni sterowane, służące zapamiętaniu i utrwaleniu danego materiału językowego imitacja, substytucja), jak i te wymagające bardziej skomplikowanych operacji, np. transformacje;
 • ćwiczenia wprowadzające nowe słownictwo oraz struktury leksykalne w oparciu o katalog tematyczny i funkcje komunikacyjne przewidziane dla poziomu A2 na podstawie programów nauczania języka polskiego jako obcego.Dla kogo jest podręcznik?

Książka studenta i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla obcokrajowców Polski jest cool A2/część Iprzeznaczone dla cudzoziemców, którzy opanowali materiał zamieszczony w serii Polski jest cool A1 i chcą kontynuować naukę na poziomie A2. Seria Polski jest cool A2 stanowi dobrą alternatywę dla Słowian, którzy nigdy nie uczyli się języka polskiego, jednak ze względu na podobieństwo do rodzimego języka nauka polskiego nie sprawia im dużych problemów. Nauczyciele, którzy zastanawiają się z czego uczyć tzw. false begginers, czyli „fałszywych początkujących” również powinni wybrać serię Polski jest cool A2. Dzięki temu osoby, które kiedyś uczyły się już języka polskiego, ale czują, że niewiele pamiętają i chcą odświeżyć swoje umiejętności językowe będą mogły uporządkować i utrwalić swoje umiejętności językowe. Kurs Polski jest cool A2/część I to również doskonała propozycja dla osób, które w przyszłości będą chciały zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie A2 – zawartość kursu pokrywa się z wymaganiami egzaminacyjnymi, a podręcznik zawiera zadania wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych. Podręcznik z ćwiczeniami Polski jest cool A2/część I to doskonałe narzędzie pracy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego uczących w różnych placówkach w kraju i za granicą oraz studentów glottodydaktyki i przyszłych nauczycieli.

Podręcznik jest rekomendowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Czego się nauczysz?

Z Polski jest cool A2/część I. Książka studenta i ćwiczenia nauczysz się komunikować w języku polskim w prostych życiowych sytuacjach, rozumieć i reagować właściwie na komunikaty w języku polskim, tworzyć poprawne leksykalnie i gramatycznie wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej, budować poprawne zdania i używać struktur właściwych dla poziomu A2. Z książki Polski jest cool A2/część I nauczysz się również wielu przydatnych informacji na temat życia codziennego Polaków, ich zwyczajów i tradycji, kultury i sztuki, a także poznasz najważniejsze fakty z historii Polski

Z podręcznika i ćwiczeń Polski jest cool A2/część I nauczysz się:

 • przedstawiać się, przedstawiać komuś inne osoby, mówić o swoich umiejętnościach, znajomości języków obcych, narodowości oraz pytać i mówić o danych osobowych
 • pytać o drogę i udzielać odpowiedzi
 • nazywać przedmioty i miejsca w najbliższym otoczeniu, a także je charakteryzować
 • komunikować się z nauczycielem w sprawach dotyczących przebiegu lekcji
 • mówić o swoich zainteresowaniach i pracy
 • charakteryzować i porównywać osoby
 • relacjonować przebieg swojego typowego dnia i tygodnia
 • mówić o swoich obowiązkach i narzędziach, którymi się posługujesz
 • pytać o godzinę i rozumieć komunikaty, w których jest podana godzina
 • opisywać wygląd zewnętrzny osób, ich ubranie, prawić komplementy i reagować na nie
 • opowiadać o swoim hobby, ulubionym sporcie i ulubionym filmie
 • zbierać informacje na temat kursów
 • mówić o swoich ulubionych potrawach, lokalach gastronomicznych i zwyczajach żywieniowych
 • składać zamówienie w różnych lokalach gastronomicznych
 • mówić o środkach transportu w swoim kraju i w Polsce
 • kupić bilet, wycieczkę, zaplanować zwiedzanie miasta
 • mówić o ulubionych produktach spożywczych, wskazywać ich ilość
 • kupować różne produkty w różnych ilościach
 • mówić o wydarzeniach dnia codziennego, które miały miejsce w przeszłości
 • podawać daty dzienne, miesięczne i roczne
 • opowiadać o swoim dzieciństwie
 • mówić krótko o ważnych osobach i wydarzeniach w historii Polski i własnego krajuDialogi sytuacyjne

Zachęcanie studentów do mówienia i konsekwentne wyposażanie ich w potrzebne do tego umiejętności to główne zadanie jakie stawiają przed sobą autorki podręcznika Polski jest cool, a dialogi sytuacyjne to doskonałe narzędzie - konsekwentnie używane w podręczniku oraz proponowanych w materiałach metodycznych grach i zabawach.

Wprowadzanie i ćwiczenie słownictwa z kategorii ‘w restauracji” wygląda następująco

Przykład dialogu z książki

Polski jest cool A2/część I, Lekcja 7.1, ćw. 10, str. 87
Spis treści

 • LEKCJA 1 Miło mi was poznać
 • LEKCJA 2 Lekcja polskiego
 • LEKCJA 3 Kim jesteś?
 • LEKCJA 4 Dzień jak co dzień
 • LEKCJA 5 Pani, jak zawsze, elegancka!
 • LEKCJA 6 Czas wolny
 • LEKCJA 7 Zapraszam do stołu
 • LEKCJA 8 Czym tam dojechać?
 • LEKCJA 9 Ile czego kupujemy?
 • LEKCJA 10 Ale to już było…
 • TABELE GRAMATYCZNE
 • ZESZYT ĆWICZEŃ
 • KLUCZ DO ZESZYTU ĆWICZEŃ


Pobierz spis treści (PDF - 256 KB)
Zawartość leksykalno-gramatyczna

W podręczniku do nauki polskiego dla cudzoziemców Polski jest cool A2/część I znajdziesz słownictwo oraz struktury leksykalne z następujących tematów:

 • powitanie i pożegnanie, pozdrawianie, pytanie o samopoczucie
 • człowiek (dane personalne: imię i nazwisko, adres, płeć, wiek, miejsce urodzenia, stan cywilny, przynależność narodowa / państwowa, znajomość języków obcych, wykształcenie, zawód, zajęcie, wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, uczucia i emocje)
 • życie codzienne (rutyna dnia codziennego, pory dnia, przedmioty codziennego użytku)
 • sposoby spędzania wolnego czasu (hobby, rozrywki, filmy, sport)
 • miejsca (miejsce pracy i nauki, rodzaje pomieszczeń na uniwersytecie, lokale gastronomiczne, obiekty kultury, instytucje użyteczności publicznej)
 • podróże i środki transportu (środki komunikacji, atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca, obiekty)
 • praca (nazwy zawodów, rodzaje pracy, miejsce pracy, płace i zarobki)
 • żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, dania, napoje, nakrycia stołowe, przybory kuchenne)
 • zakupy i usługi (artykuły spożywcze i inne towary, miary i wagi, pieniądze)
 • polskie realia (spożywanie posiłków, życie kulturalne i artystyczne, podróżowanie po Polsce)
 • podstawowe wiadomości z zakresu historii, biografie sławnych Polaków

Kurs języka polskiego jako obcego Polski jest cool A2/część I realizuje program gramatyczny przewidziany dla poziomu A2, więc znajdziesz w nim następujące zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne:

 • odmiana rzeczowników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana przymiotników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, pytajnych przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana liczebników głównych i porządkowych przez przypadki
 • odmiana rzeczowników miasto, miejsce, zwierzę, przyjaciel
 • funkcje przypadków (mianownik, dopełniacz, biernik, narzędnik)
 • odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (koniugacje – powtórzenie i utrwalenie)
 • czasowniki ruchu w czasie teraźniejszym
 • odmiana i użycie czasowników wiedzieć, znać, umieć, rozumieć w czasie teraźniejszym
 • formy nieosobowe warto, trzeba, można w czasie teraźniejszym
 • czas przeszły czasowników niedokonanych, dokonanych oraz modalnych
 • rzeczowniki odczasownikowe
 • tworzenie przysłówków i ich funkcje syntaktyczne
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • nazwy mieszkańców krajów oraz przymiotniki tworzone od nazw krajów
 • nazwy żeńskie
 • zdania oznajmujące i pytająceJak kupić podręcznik?

Książkę studenta i ćwiczenia Polski jest cool A2/część I możesz kupić

Logo Logo Logo Logo

Zapytaj w swojej lokalnej ksiegarni o możliwość zakupu Polski jest cool.

Jeśli chcesz kupić większą ilość podręczników Polski jest cool, skorzystać z rabatu dla placówek oświatowych i lektorów, nawiązać współpracę dystrybutorską, zyskać gratisowe egzemplarze dla swojej szkoły lub dowiedzieć się więcej o naszych książkach skontaktuj się z wydawnictwem Studio Temat pod adresem: biuro@studiotemat.com lub zadzwoń (00) 727 719 776.
Recenzje i opinie

Druga część podręcznika, opracowana dla poziomu A2, stanowi wierną kontynuację „Polski jest cool A1”. Pierwsze lekcje powtarzają i systematyzują znane już zagadnienia, a jednocześnie naturalnie wprowadzają uczącego się na kolejny etap nauki. Podręcznik od samego początku nie tylko pozwala odkryć i uzupełnić wszelkie zaległości leksykalne i gramatyczne uczących się, ale pozostając w zgodzie z naturalnym charakterem komunikacji umożliwia sprawniejsze i bardziej efektywne opanowywanie języka. Współczesny język tekstów i dialogów oraz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne to niewątpliwie duży atut tego podręcznika.

Małgorzata Matysik, The Polish Institute, Tel Awiw, Izrael

Myślę, że podręcznik „Polski jest cool A2” doskonale sprawdziłby się na początku nauki w grupach słowiańskich lub w tzw. „false beginners”, czyli w przypadku uczniów, którzy znają już w pewnym stopniu język polski, ale potrzebują uporządkowania wiadomości lub jest to ich pierwszy kurs, a języka uczyli się w sposób naturalny. To, co od razu bardzo mi się spodobało, to naturalność języka, użycie zwrotów typowych dla młodych ludzi, którzy stanowią największy odsetek uczących się języka polskiego jako obcego. Jak leci? jest z pewnością naturalniejsze niż nieśmiertelne (ale głównie na kartach podręczników) Jak się masz? Omówione w książce kwestie polskiego savoir vivre’u będą zapewne bardzo ciekawe dla obcokrajowców. Wiele z pytań zadawanych mi przez uczniów dotyczy właśnie takich tematów. Bardzo spodobało mi się również zamieszczenie w publikacji formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Uczniowie tego właśnie oczekują – „życiowych” tematów i praktycznych umiejętności. Bardzo się cieszę, że powstał ten podręcznik.

Katarzyna Grzywnowicz, lektorka w prywatnej szkole języków obcych w Łodzi

Wcześniej uczyłam z kilku innych książek do nauki języka polskiego jako obcego. Ktoś zaproponował mi podręczniki„POLSKI JEST COOL” i od tej pory uczę grupy dorosłych języka polskiego w Denver tylko z tego podręcznika. Materiał jest w nim opracowany w sposób prosty i przystępny dla uczniów. Rozdziały zawierają bogate słownictwo i zbiór najważniejszych zasad, a na końcu książki znajdują się dodatkowe ćwiczenia. Dzięki serii „POLSKI JEST COOL” uczę w sposób dużo bardziej zdyscyplinowany, dając szansę obcokrajowcom na komfortowe i logiczne przyswajanie kolejnych partii materiału i doskonalenie umiejętności językowych. „POLSKI JEST COOL” to zdecydowanie najlepsze książki do nauki języka polskiego jako obcego. Moi studenci już się cieszą na nowe podręczniki na poziomie A2. I już czekamy na poziomy B i C!

Dorota Badiere, Polish Language School, Denver, Kolorado, USA

Lubię ten kurs, jest konsekwentny, skutecznie wprowadza nawet trudniejsze zagadnienia językowe. Ilość ćwiczeń jest wystarczająca, chociaż czekamy na Poradnik nauczyciela i Gry i zabawy na poziomie A2!

Odkąd zaczęłam wprowadzać w moich grupach Polski jest cool, studenci zaczęli domagać się od innych wykładowców również tej książki, zamiast wiecznych kserówek z własnych materiałów. Teraz testujemy długo oczekiwany A2.1 i zdaje się, że ten kurs zostanie na dłużej na naszej uczelni.