Logo

Polski jest cool A2/część II Książka studenta i ćwiczenia

Co znajdziesz w podręczniku?

Polski jest cool A2 cz1, książka studenta i ćwiczenia

Tytuł: Polski jest cool A2/część II Książka studenta i ćwiczenia

Autor: Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska

Format ksiażki: A4, drukowana

Nagrania: MP3, dane do pobrania nagrań wewnątrz okładki

ISBN: 9788394777999

Wydawnictwo: Studio tEMAt

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 2021
Druga część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A2 dla młodzieży i dorosłych.

Polski jest cool A2/część II to podręcznik dla osób kontynuujących naukę polskiego jako obcego na poziomie A2, a szczególnie tych, które ukończyły pierwszą część kursu. W jednym tomie znajdziesz książkę studenta, zeszyt ćwiczeń oraz niezwykle przydatne tabele gramatyczne, uwzględniające materiał z obydwu części. Nagrania w formie plików dźwiękowych dostępne są na stronie internetowej. Książka z ćwiczeniami Polski jest cool A2/część II zawiera 10 lekcji, które składają się zwykle z czterech podrozdziałów.
Podręcznik gwarantuje naukę języka polskiego po polsku oraz pozwala ćwiczyć w sposób zrównoważony wszystkie sprawności językowe, więc znajdziesz w nim:

 • ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, które rozwijają i doskonalą tę sprawność za pomocą różnych technik pracy; poprzedzających słuchanie, stosowanych w trakcie słuchania i po wysłuchaniu tekstu
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego w postaci czytanek po polsku (teksty narracyjne lub/i opisowe), dialogów sytuacyjnych, diagramów, biogramów, czatów internetowych, blogów, krótkich tekstów użytkowych (foldery reklamowe, życzenia, pozdrowienia, gratulacje, e-maile itp.), pojedynczych napisów i ogłoszeń (szyldy, etykiety, nakazy, zakazy itp.)
 • ćwiczenia kształcące sprawność pisania na poziomie A2 z zastosowaniem technik pisania kontrolowanego oraz sterowanego
 • ćwiczenia na mówienie, w których wykorzystuje się takie techniki pracy jak: gry i zabawy językowe, odgrywanie ról, symulację sytuacji, wypowiedzi na podstawie materiałów autentycznych, ikonograficznych, dźwiękowych
 • ćwiczenia gramatyczne oparte na metodzie indukcyjnej (od przykładów do reguły), w których strukturę gramatyczną wprowadza się zawsze w powiązaniu z funkcją komunikacyjną (podejście komunikacyjne)
 • ćwiczenia wprowadzające nowe słownictwo oraz struktury leksykalne w oparciu o katalog tematyczny i funkcje komunikacyjne przewidziane dla poziomu A2 na podstawie programów nauczania języka polskiego jako obcegoStruktury leksykalno-gramatyczne

W podręczniku z ćwiczeniami do nauki polskiego dla cudzoziemców Polski jest cool A2/część II znajdziesz słownictwo oraz struktury leksykalne z następujących tematów:

 • miejsca (instytucje użyteczności publicznej, życie w mieście, rodzaje i wielkość budynków mieszkalnych i pomieszczeń, wyposażenie i wynajmowanie mieszkania/domu)
 • środowisko naturalne (pogoda, pory roku, klimat, ekologia, nazwy zwierząt)
 • praca (nazwy zawodów, rodzaje pracy, płace i zarobki
 • rodzina (członkowie rodziny, krewni, wielkość rodziny, związki, uroczystości rodzinne)
 • życie codzienne (rutyna dnia codziennego)
 • edukacja (rodzaje szkół, nazwy przedmiotów, oceny)
 • zdrowie i higiena osobista (części ciała, samopoczucie, choroba, wizyta u lekarza, zdrowy styl życia, emocje)
 • podróże i środki transportu (atrakcje turystyczne w Polsce, komunikacja, baza noclegowa)
 • polskie realia (sąsiedzi Polski, regiony, miasta, muzea, zabytki Polski, atrakcje turystyczne Polski, podróżowanie po Polsce, polskie życie kulturalne i artystyczne, organizacje społeczne, uroczystości i obyczaje)

Kurs języka polskiego jako obcego Polski jest cool A2/część II realizuje program gramatyczny przewidziany dla poziomu A2, zawierający następujące zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne:

 • odmiana rzeczowników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana przymiotników przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, pytajnych przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana liczebników głównych i porządkowych przez przypadki
 • odmiana rzeczowników miasto, miejsce, zwierzę, przyjaciel
 • funkcje przypadków (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz)
 • nazwy mieszkańców krajów
 • tworzenie przysłówków i ich funkcje syntaktyczne
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • czas przyszły czasowników niedokonanych, dokonanych oraz modalnych
 • odmiana czasowników wychodzić / wyjść za mąż, żenić się / ożenić się, brać / wziąć ślub w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
 • tryb rozkazujący w formie twierdzącej i przeczącej
 • zdania rozkazujące
 • formy powinien, powinna, powinno
 • formy nieosobowe warto, trzeba, można, powinno się w czasie teraźniejszym
 • czasowniki ruchu w czasie przyszłym
 • formy trybu przypuszczającego jako życzenie, prośba, rozkaz
 • zdania warunkowe w trybie przypuszczającym
 • imiesłów przymiotnikowy bierny
 • formy strony biernej w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłymDialogi sytuacyjne

Zachęcanie studentów do mówienia i konsekwentne wyposażanie ich w potrzebne do tego umiejętności to główne zadanie jakie stawiają przed sobą autorki podręcznika Polski jest cool, a dialogi sytuacyjne to doskonałe narzędzie - konsekwentnie używane w podręczniku oraz proponowanych w materiałach metodycznych grach i zabawach.

Przykładowe ćwiczenie, które dzięki zastosowaniu dialogu prezentuje w naturalnym kontekście odmianę zaimków osobowych, wygląda następująco:

Przykład dialogu z książki

Polski jest cool A2/część II, Lekcja 15.2, ćw. 23, str. 88
Dla kogo jest podręcznik?

Książka studenta i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla obcokrajowców Polski jest cool A2/część II jest przeznaczona dla cudzoziemców, którzy ukończyli pierwszą część kursu Polski jest cool A2 i kontynuują naukę języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Komunikacyjny podręcznik z ćwiczeniami Polski jest cool A2/część II doskonale sprawdza się w grupach Słowian, którzy zaczynają kurs języka polskiego. Seria Polski jest cool A2/część II okazuje się również bardzo pomocna w nauce tzw. false begginers, czyli „fałszywych początkujących”. Należą do nich zwykle osoby, które kiedyś uczyły się już języka, ale czują, że niewiele pamiętają i chcą odświeżyć swoje umiejętności językowe. To tej grupy należą również cudzoziemcy, którzy osłuchali się już z językiem polskim i komunikują się w stopniu podstawowym, ale nie uczyli się tego języka w sposób systematyczny i zorganizowany.
Kurs Polski jest cool A2/część II to doskonałe narzędzie pracy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego uczących w różnych placówkach w kraju i za granicą oraz studentów glottodydaktyki i przyszłych nauczycieli.

Podręcznik jest rekomendowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Czego się nauczysz?

Książka studenta i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla obcokrajowców Polski jest cool A2/część II jest przeznaczona dla cudzoziemców, którzy ukończyli pierwszą część kursu Polski jest cool A2 i kontynuują naukę języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Komunikacyjny podręcznik z ćwiczeniami Polski jest cool A2/część II doskonale sprawdza się w grupach Słowian, którzy zaczynają kurs języka polskiego. Seria Polski jest cool A2/część II okazuje się również bardzo pomocna w nauce tzw. false begginers, czyli „fałszywych początkujących”. Należą do nich zwykle osoby, które kiedyś uczyły się już języka, ale czują, że niewiele pamiętają i chcą odświeżyć swoje umiejętności językowe. To tej grupy należą również cudzoziemcy, którzy osłuchali się już z językiem polskim i komunikują się w stopniu podstawowym, ale nie uczyli się tego języka w sposób systematyczny i zorganizowany.
Kurs Polski jest cool A2/część II to doskonałe narzędzie pracy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego uczących w różnych placówkach w kraju i za granicą oraz studentów glottodydaktyki i przyszłych nauczycieli.

Kurs języka polskiego jako obcego z książką studenta z ćwiczeniami Polski jest cool A2/część II rozwija umiejętności oraz sprawności językowe. Nauka języka polskiego po polsku z naszym podręcznikiem poszerza wiedzę ogólną i służy osiągnięciu biegłości językowej w zakresie wyznaczonym przez ramy programowe poziomu A2.

Nauka języka polskiego z serią Polski jest cool A2 gwarantuje ci, że:

 • nauczysz się znanych słów i podstawowych wyrażeń związanych ze sytuacjami codziennymi (związanych z twoimi sprawami, rodziną, zakupami, miejscem zamieszkania, pracą, transportem, zdrowiem, edukacją, środowiskiem naturalnym)
 • poznasz i zastosujesz poprawnie gramatyczne formy językowe, zasady wymowy, akcentowania i intonacji w języku polskim
 • odczytasz proste teksty po polsku
 • poprawnie zapiszesz po polsku znane ci słowa, zwroty i wyrażenia
 • zrozumiesz informacje usłyszane w krótkich, prostych komunikatach i wypowiedziach oraz proste pytania, wskazówki, instrukcje
 • zrozumiesz ogólną treść prostych tekstów i materiałów informacyjnych o tematyce związanej z sytuacjami życia codziennego, pracą, planami, zainteresowaniami
 • zapytasz o proste sprawy i odpowiesz na pytania
 • nawiążesz kontakty i będziesz uczestniczyć w rozmowach prowadzonych po polsku
 • udzielisz krótkich informacji na swój temat
 • wypowiesz się na temat znanych ci miejsc, ludzi i wydarzeń
 • opiszesz i porównasz przedmioty, osoby i sytuacje
 • opowiesz proste, krótkie historie
 • zrelacjonujesz wydarzenia
 • wypełnisz formularze i kwestionariusze z danymi osobowymi
 • zredagujesz i napiszesz proste teksty (zaproszenie, gratulacje, e-mail, opis, opinię, charakterystykę)
 • zdobędziesz podstawowe wiadomości o Polsce, polskich świętach i obyczajach, życiu codziennym Polaków oraz polskiej kulturze
 • poznasz polskie realia socjokulturowe i będziesz wiedzieć, co wypada, a czego nie wypada robić w podstawowych sytuacjach życia codziennego
 • wyrazić po polsku swoje opinie, preferencje, potrzeby, upodobania itp.
 • będziesz posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka polskiego
 • opanujesz umiejętność dopasowania form wypowiedzi do wieku i statusu rozmówców
 • przygotujesz się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie A2Spis treści

 • LEKCJA 11 W mieście
 • LEKCJA 12 Bliżej natury
 • LEKCJA 13 Co przed nami?
 • LEKCJA 14 Gdzie ci wspaniali mężczyźni…?
 • LEKCJA 15 Rodzina, ach rodzina…
 • LEKCJA 16 Komu ufamy?
 • LEKCJA 17 W zdrowym ciele zdrowy duch
 • LEKCJA 18 Podróże małe i duże
 • LEKCJA 19 Ile czego kupujemy?
 • LEKCJA 20 Do muzeum czy na koncert?


Pobierz spis treści (PDF - 245 KB)
Jak kupić podręcznik?

Książkę studenta i ćwiczenia Polski jest cool A2/część II możesz kupić

Logo Logo Logo Logo

Zapytaj w swojej lokalnej ksiegarni o możliwość zakupu Polski jest cool.

Jeśli chcesz kupić większą ilość podręczników Polski jest cool, skorzystać z rabatu dla placówek oświatowych i lektorów, nawiązać współpracę dystrybutorską, zyskać gratisowe egzemplarze dla swojej szkoły lub dowiedzieć się więcej o naszych książkach skontaktuj się z wydawnictwem Studio Temat pod adresem: biuro@studiotemat.com lub zadzwoń (00) 727 719 776.
Recenzje i opinie

Druga część podręcznika „POLSKI JEST COOL”, stworzonego dla poziomu A2, to kolejna odsłona doskonałej serii do nauki języka polskiego jako obcego. Najnowsza publikacja jest wierną kontynuacją poprzedniej części. Podobnie jak całą serię ten podręcznik także cechuje przejrzystość i konsekwencja – walory, których nie da się przecenić. Dają one niezwykły komfort pracy zarówno uczniom, jak i lektorom.
Zaletą podręcznika jest także szeroko rozumiana współczesność oraz praktyczne ujęcie zagadnień. Język tekstów i nagrań jest naturalny. Tematy osadzone są w codzienności i atrakcyjnie prezentowane. Studenci poznają materiał w sposób bardzo uporządkowany. Lekcje są tak pomyślane, by dany temat korelował wszystkie sprawności językowe, a uczący się w przystępny sposób mogli przyswoić nawet najbardziej wymagające zagadnienia.
Każde zagadnienie gramatyczne przedstawione jest przejrzyście i stopniowo, a dodatkowo zaprezentowane w najbardziej naturalnym ujęciu tematycznym w tekstach i nagraniach. Jest to rozwiązanie niezwykle praktyczne i nastawione na komunikację.
Ponadto podręcznik jest unikatowy na rynku. Autorki mają świadomość, że na każdym etapie nauki warto przypominać podstawy, pamiętając by pojawiły się w ujęciu adekwatnym do poziomu A2. Dzięki temu obie części podręcznika A2 są niezastąpione nie tylko dla studentów kontynuujących naukę, ale także dla grup słowiańskich, rozpoczynających przygodę z językiem polskim, jak i tzw. „false beginners”.
Podsumowując – praca z podręcznikiem to sama przyjemność! Pozostaje mieć nadzieję, że autorki zechcą kontynuować serię i w przyszłości doczekamy się tak udanych podręczników dla poziomów B oraz C.

Katarzyna Dejnek-Kobylas, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Długo czekałem na drugą część podręcznika „Polski jest cool A2”. Na polskim rynku wydawniczym brakuje dobrze opracowanych materiałów dla tego poziomu. Książka, którą miałem możliwość testować, to doskonałe narzędzie pracy zarówno dla lektora języka polskiego jako obcego, jak i dla studentów. Największą zaletą całego kursu POLSKI JEST COOL jest przede wszystkim prosta forma, która sprawia, że podręcznik sprawdza się w pracy ze studentami pochodzącymi z różnych kultur, nie tylko Słowianami.
Gramatyka wprowadzana jest w postaci mądrze opracowanych ćwiczeń, które same naprowadzają studentów na reguły. Zadania w zeszycie ćwiczeń świetnie nadają się zarówno jako powtórzenie materiału, jak i praca domowa. Doskonałym uzupełnieniem podręcznika są nagrania przygotowane ze szczególną starannością o dykcję i tempo mówienia lektorów.

Łukasz Załuski, Polish Language and Polish Culture for Foreigners / Journalist