Logo

Polski jest cool A1/cz. II Książka studenta i ćwiczenia - Nowa edycja 2023

Co znajdziesz w podręczniku?

Polski jest cool A1/cz. II Książka studenta i ćwiczenia - Nowa edycja 2023

Tytuł: Polski jest cool A1/część II. Książka studenta i ćwiczenia

Autor: Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska

Format ksiażki: A4, drukowana

Nagrania: MP3, dane do pobrania nagrań wewnątrz okładki

ISBN: 9788394777982

Wydawnictwo: Studio tEMAt

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 2023

Druga część z serii do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 dla młodzieży i dorosłych
W nowej edycji kursu Polski jest cool materiał na poziomie A1 został podzielony na dwie części, a podręcznik połączony w jednym tomie z zeszytem ćwiczeń, co zdecydowanie ułatwia pracę zarówno nauczycielowi, jak i korzystającym z książki studentom.
W Polski jest cool A1/cz. II Książka studenta i ćwiczenia, stanowiącym drugą część kursu na poziomie A1, zawarto 12 jednostek lekcyjnych, które składają się z kilku podrozdziałów, lekcję okolicznościową „Wielkanoc”, zeszyt ćwiczeń z kluczem, tabele gramatyczne uwzględniające materiał z obydwu części oraz nagrania w formacie MP3 dostępne online. W podręczniku znajduje się również druga część kursu fonetyki języka polskiego z nagraniami.

Każda lekcja zawiera różnorodne ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania. Wykorzystano w nich materiały autentyczne, takie jak: diagramy, ulotki, rozkłady jazdy czy tabele przylotów i odlotów, które pozwalają lepiej poznać polskie realia. Zamieszczone w podręczniku teksty wzorowane są na tekstach oryginalnych, a dialogi imitują sytuacje komunikacyjne z życia codziennego. Dobór i kolejność wprowadzania materiału gramatycznego zostały podporządkowane praktyce językowej, a gramatyka nigdy nie jest ćwiczona w izolacji od prezentowanej w danej lekcji leksyki. Zapamiętaniu reguł gramatycznych służą przejrzyste i logiczne tabele umieszczone dodatkowo na końcu książki.
Dla kogo jest ten podręcznik?

Polski jest cool A1/część II to podręcznik przeznaczony dla osób kontynuujących naukę języka polskiego jako obcego na poziomie A1, a szczególnie tych, które ukończyły pierwszą część kursu.

W skład kursu wchodzą: Książka studenta i ćwiczenia A1 część I i II, Książka nauczyciela. Przewodnik metodyczny, zawierająca klucz, transkrypcję nagrań i testy sprawdzające do obu części podręcznika oraz Książka nauczyciela. Gry i zabawy z materiałami do kopiowania. Kurs ma kontynuację na poziomie A2.
Czego się nauczysz?

Książka studenta jest angażująca, współczesna, porusza tematy ciekawe zarówno dla nastolatka, jak i dorosłego studenta, a ucząc się języka jednocześnie nauczysz się poruszać w kręgu polskiej kultury, obyczajów i realiów codziennego życia w Polsce. Dzięki praktycznym przykładom z życia, dowiesz się nie tylko jak porozumieć się po polsku, ale też jak zrobić zakupy, wynająć mieszkanie, zarezerwować bilet na samolot, poprosić o pomoc lekarza czy opowiedzieć o sobie.

Podręcznik implementuje wszystkie sprawności językowe potrzebne do skutecznej nauki komunikowania się - ciekawe teksty do nauki rozumienia tekstu pisanego: profesjonalne, wysokiej jakości nagrania do słuchania, ciekawe i różnorodne pomysły na mówienie - zarówno w parach jak i w grupach oraz konsekwentnie wprowadzane, o narastającym stopniu trudności zadania na pisanie.

Cechą wyróżniającą kurs Polski jest cool na poziomie A1 jest fakt, że jest to jedyna na rynku książka z konsekwentnie realizowanym w każdej lekcji kursem fonetycznym do nauki języka polskiego. Kurs fonetyczny, inspirowany doskonałą książką Barbary Karczmarczuk Wymowa polska z ćwiczeniami, pozwoli ci osłuchać się z brzmieniem języka polskiego, a szczególnie trudniejszych głosek, przećwiczyć ich wymowę, a w końcu wykorzystać zdobyte umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Problemy z wymową często powstrzymują obcokrajowców przed nawiązywaniem kontaktu w języku polskim, dlatego warto pracować z podręcznikiem Polski jest cool, gdyż praktyczny kurs fonetyczny w nim zawarty pozwoli usunąć tę barierę. Dzięki częstym, konsekwentnie prowadzonym ćwiczeniom wymowy i angażującym zadaniom na mówienie szybko ośmielisz się i zastosujesz swoje umiejętności w praktyce.

Nowe słownictwo jest wprowadzane w odpowiednim kontekście i od razu używane w różnego typu ćwiczeniach doskonalących wszystkie sprawności językowe. Cała lekcja jest budowana wokół nowego oraz wcześniej poznanego słownictwa i struktur, nie będziesz więc zaskakiwany zadaniami przekraczającymi Twój zasób leksykalny czy aktualne umiejętności. W razie problemu z wykonaniem zadania możesz łatwo odnaleźć prezentowane słownictwo, tabelki z zasadami gramatycznymi czy nowymi strukturami.

Dzięki przejrzystej, konsekwentnie prowadzonej lekcji jako uczeń będziesz czuć się pewnie, widoczne postępy zbudują poczucie sukcesu i chętnie będziesz ćwiczyć nowe umiejętności.
Dialogi sytuacyjne

Materiały do czytania zamieszczone w drugiej części kursu to m.in. artykuły z gazet, przepisy kulinarne, komiksy, wywiady, wpisy z Wikipedii, regulaminy, ulotki i ogłoszenia, pocztówki, rozkłady jazdy oraz dialogi imitujące sytuacje komunikacyjne z życia codziennego, czyli żywy, potoczny, codzienny język używany przez przeciętnego Kowalskiego.
Dialogi sytuacyjne pojawiają się we wszystkich rodzajach aktywności językowych - zarówno w nagraniach, czytankach, ćwiczeniach utrwalających zasady gramatyczne czy słownictwo, ale też - przede wszystkim - zadaniach na mówienie.

Zachęcanie studentów do mówienia i konsekwentne wyposażanie ich w potrzebne do tego umiejętności to główne zadanie jakie stawiają przed sobą autorki podręcznika Polski jest cool, a dialogi sytuacyjne to doskonałe narzędzie - konsekwentnie używane w podręczniku oraz proponowanych w materiałach metodycznych grach i zabawach.

Przykładowy dialog, utrwalający słownictwo z kategorii „zdrowie i samopoczucie”, wygląda następująco:

Przykład dialogu z książki

Polski jest cool A1/część I, Lekcja 23,2 ćw. 1, str. 118
Spis treści

 • LEKCJA 13 Moja rodzina
 • LEKCJA 14 Idziesz czy jedziesz?
 • LEKCJA 15 Czego nie lubisz?
 • LEKCJA 16 Co robiłeś wczoraj wieczorem?
 • LEKCJA 17 Gdzie jesteś?
 • LEKCJA 18 Jaka będzie pogoda?
 • LEKCJA 19 Proszę mówić po polsku!
 • LEKCJA 20 Ile książek przeczytałeś?
 • LEKCJA 21 Lubisz podróżować?
 • LEKCJA 22 Co się komu podoba?
 • LEKCJA 23 Zdrowie i samopoczucie
 • LEKCJA 24 Jutro pójdziemy do kina
 • LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Wielkanoc
 • TABELE GRAMATYCZNE
 • ZESZYT ĆWICZEŃ
 • KLUCZ DO ZESZYTU ĆWICZEŃ


Pobierz spis treści (PDF - 761 KB)
Zawartość leksykalno-gramatyczna

W podręczniku do nauki języka polskiego dla obcokrajowców Polski jest cool A1/cz.II Książka studenta i ćwiczenia znajdziesz leksykę oraz struktury przewidziane na poziom A1 z następujących bloków tematycznych:

 • człowiek: dane personalne (wiek), wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, uczucia i emocje
 • rodzina: członkowie rodziny
 • mieszkanie: rodzaj, położenie i wielkość, pomieszczenia, wyposażenie, wynajmowanie
 • środki transportu
 • zakupy i usługi: podstawowe jednostki miar i wag
 • zdrowie i higiena osobista: części ciała, choroba, samopoczucie
 • środowisko naturalne: pory roku, miesiące, pogoda
 • polskie realia: sławni Polacy, największe miasta, zabytki, podróżowanie po Polsce, polskie święta i zwyczaje - Wielkanoc

Kurs języka polskiego jako obcego Polski jest cool A1/cz.II Książka studenta i ćwiczenia obejmuje program przewidziany dla poziomu A1 oraz zakłada wprowadzanie i utrwalanie znajomości struktur z katalogu zagadnień gramatyczno - syntaktycznych w następujących obszarach:

 • odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych w liczbie pojedynczej (biernik, dopełniacz, narzędnik, miejscownik, celownik) oraz w liczbie mnogiej (narzędnik, dopełniacz, miejscownik, celownik)
 • tworzenie i funkcje syntaktyczne przysłówków
 • czas przeszły czasowników dokonanych i niedokonanych
 • czas przyszły czasowników dokonanych i niedokonanych
 • odmiana czasowników ruchu: iść, chodzić, pójść, jechać, jeździć, pojechać
 • tryb rozkazujący: forma grzecznościowa proszę z bezokolicznikiem
 • tryb przypuszczający (funkcjonalnie): chciałbym, chciałbym
 • rekcja czasownika
 • zdania złożone podrzędnie ze spójnikiem bo
 • zdania złożone współrzędnie ze spójnikami ale, a, iJak kupić książkę?

Książkę studenta i ćwiczenia Polski jest cool A1/cz. II możesz kupić

Logo Logo Logo Logo

Zapytaj w swojej lokalnej ksiegarni o możliwość zakupu Polski jest cool.

Jeśli chcesz kupić większą ilość podręczników Polski jest cool, skorzystać z rabatu dla placówek oświatowych i lektorów, nawiązać współpracę dystrybutorską, zyskać gratisowe egzemplarze dla swojej szkoły lub dowiedzieć się więcej o naszych książkach skontaktuj się z wydawnictwem Studio Temat pod adresem: biuro@studiotemat.com lub zadzwoń (00) 727 719 776.
Recenzja i opinie

„Polski jest COOL” jest obszerną i kompletną w swoim zamyśle próbą stworzenia opracowania przeznaczonego na progowy poziom nauczania języka polskiego jako obcego. Jego Autorki bardzo pomysłowo i profesjonalnie konfigurują przekazywany materiał leksykalny i gramatyczny, zachowując rygor oraz gradację wynikającą z zaleceń metodycznych. Materiał skomponowany jest „nowożytnie”, a korzystanie z niego, możliwie i w trakcie lekcji, i pracy samodzielnej. Dzieje się tak dlatego, że Autorki narzuciły sobie duży rygor. Kolejne jednostki, słowa, problemy gramatyczne, konstrukcje zdaniowe wynikają konsekwentnie z poprzednich. Zachowana jest też metoda spiralna w poznawaniu i opanowaniu leksyki, co jest zasadą niezbywalną na tym poziomie zaawansowania językowego. W zestawieniu z wiodącymi publikacjami o tym samym charakterze można uznać go za bardzo dobry zamysł. Chętnie i odpowiedzialnie rekomenduję opracowanie „Polski jest COOL” autorstwa Ewy Piotrowskiej-Roli i Marzeny Porębskiej.

prof. dr hab. Piotr Garncarek

Chciałabym zaproponować książkę przeznaczoną dla grup początkowych, która powstała w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL i stąd, przynajmniej częściowo, pochodzi jej tytuł –„Polski jest COOL”. Autorkom tej pozycji, Ewie Piotrowskiej-Roli i Marzenie Porębskiej, najbardziej zależało na przekonaniu swoich studentów, że język polski od pierwszej lekcji może być przede wszystkim narzędziem komunikacji, z którym każdy jest w stanie sobie poradzić. […] Autorkom udało się zachować proporcje między progresją gramatyczną i komunikacyjną – każda nowa struktura znajduje natychmiastowe zastosowanie w konkretnej sytuacji, z którą student może spotkać się na co dzień. Wielokrotne powtórzenia tego samego materiału, ale za każdym razem w innym ćwiczeniu, powodują, że każdy temat utrwalany jest podczas lekcji, a uczeń zdobywa przy tym tak potrzebną odwagę i swobodę w mówieniu. Pomagają w tym liczne rysunki, zdjęcia i diagramy. Dodatkową zaletą tej książki jest również to, że świetnie sprawdza się ona w grupach, które z językiem polskim nie miały żadnego kontaktu i dla których polski jest językiem dość egzotycznym, szczególnie w warstwie fonicznej. Książkę warto polecić również tym, którzy przygotowują grupy do egzaminów certyfikatowych.
Czytaj całą recenzję na bristol.us.edu.pl.

Maria Łaszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski


Dwie rzeczy wyróżniają tę książkę – od samego początku łatwo jest wszystko zrozumieć dzięki rysunkom i fotografiom i nie trzeba uczyć się gramatyki ani żadnych innych nudnych rzeczy. Wszystko samo wchodzi do głowy! Ćwiczenia wymuszają powtarzanie tych samych konstrukcji na różne sposoby i sam nawet nie wiesz, jak to się dzieje, że od pierwszej lekcji mówisz po polsku!

Jose Alberto Álvarez Moran z Hiszpanii

Teraz jestem studentką studiów doktoranckich na KUL-u. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski, powitał mnie baaaardzo trudny język. Ale książka „POLSKI JEST COOL” ze swoją bardzo prostą strukturą i ciekawą zawartością pozwoliła mi w krótkim czasie rozumieć i mówić po polsku. Interesujące teksty oraz związane z nimi ilustracje pomagają szybciej zapamiętać nowe słowa. Gramatyka prezentowana jest w sposób systematyczny i logiczny.

Assel Baieli z Kazachstanu

Zamieszczone w tej książce liczne materiały do czytania, prak- tyczne ćwiczenia i przykłady użytecznych dialogów imitują- cych codzienne sytuacje w naturalnym i praktycznym kontek- ście prezentują reguły gramatyki języka polskiego. Niezwykle szybko przygotowują studenta do mówienia, czytania i pisania po polsku. Materiał jest bardzo dobrze zorganizowany, bogato ilustrowany i przyciąga uwagę.

Larry Wlazlo z USA

Książka „POLSKI JEST COOL” to prawdziwy skarb! Dzięki niej miałam odwagę najpierw powtórzyć A, B, C..., a potem mogłam wypłynąć na głębię języka polskiego. Dlatego tak wiele zawdzięczam jej autorkom i polecam ją wszystkim uczącym się polskiego.

s. Anafrida Biro z Tanzanii