Logo

Dlaczego gry i zabawy są niezbędnym elementem lekcji językowej?

Gry i zabawy stały się nieodłącznym elementem edukacji językowej. Coraz więcej nauczycieli stosuje w praktyce zasadę bawiąc uczyć, ucząc bawić, uznając gry i zabawy za stały element każdej lekcji. Dziś odpowiedź na pytanie, czy można uczyć języka za pomocą gier, jest oczywista. Badania dowodzą, że taki rodzaj aktywności znacząco wspiera tradycyjne metody nauczania. Okazuje się, że to nie tylko ciekawy przerywnik w toku lekcji, ale cenne i potrzebne ćwiczenie pomagające w nauce gramatyki, słownictwa i komunikacji.

W praktyce glottodydaktycznej gry i zabawy można stosować na wszystkich poziomach nauczania języka obcego. Zakres ich wykorzystania determinuje oczywiście poziom zaawansowania językowego grupy oraz wiek uczestników kursu. W młodszych wiekowo grupach mogą być bazą lekcji. Podczas kursu dla osób początkujących z pewnością też będzie ich więcej niż w trakcie zajęć w grupach na wyższym poziomie zaawansowania.

Dzięki grom i zabawom można kształcić wszystkie sprawności językowe. Przyczyniają się także do rozszerzania zasobu leksykalnego i przybliżają konteksty kulturowe. W związku z tym, że uatrakcyjniają proces nauki, a uczniowie uważają je za ciekawe, przenoszą uwagę z nauki na zabawę a tym samym obniża się poziom stresu związany np. z mówieniem w obcym języku. Kiedy wyeliminujemy presję, nowe wyrażenia łatwiej zapadają nam w pamięć i zmniejsza się blokada językowa. Uczący dobrze się bawią i być może nawet nie czują, że się uczą.

Wszechstronność gier i zabaw pozwala ćwiczyć poznany materiał na wiele różnych sposobów i podejść do niego w sposób twórczy i niekonwencjonalny. Dzięki temu zapamiętywanie odbywa się wielozmysłowo i wieloaspektowo, z uwzględnieniem indywidualnych stylów uczenia się, temperamentu i rodzajów inteligencji uczących się. Wszystko to korzystnie wpływa na koncentrację i wzrost uwagi podczas zajęć.

Wiele gier wymaga interakcji i komunikacji między uczestnikami, dzięki czemu w naturalny sposób ćwiczą zadawanie pytań czy wspólne ustalanie strategii. To dodatkowo motywuje praktycznego ćwiczenia struktur i form językowych i zachęca do komunikacji. Wpływa też pozytywnie na uczestników kursu, ponieważ wprowadza przyjazną atmosferę, umożliwia im lepsze poznanie się i integrację grupy. Aktywni uczniowie pracują efektywniej niż podczas wykorzystywania na lekcji metod konwencjonalnych.

W poradniku POLSKI JEST COOL A1 - Książka nauczyciela – gry i zabawy, materiały do kopiowania można znaleźć propozycje gier i zabaw językowych usprawniających naukę języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym. Książka jest częścią serii do nauczania języka polskiego obcokrajowców POLSKI JEST COOL A1 i zawiera autorskie pomysły na aktywności do nauki polskiego dla osób, które rozpoczynają naukę tego języka. Materiały mają formę gotowych do skopiowania oraz wycięcia kart z propozycjami gier i zabaw gramatycznych, leksykalnych oraz komunikacyjnych.

Wykorzystanie na lekcji języka polskiego jako obcego gier i zabaw językowych proponowanych w Książce nauczyciela, będącej częścią kursu dla obcokrajowców POLSKI JEST COOL A1, z pewnością pozwoli kreatywnie i oryginalnie urozmaicić naukę zagadnień gramatycznych oraz powtórzenie, zapamiętanie i utrwalenie poznanych na lekcji form, słów, zwrotów i wyrażeń.